2017 - 18 martie 2018
Înscrierea proiectelor pentru ediția Științescu 2017-2018
Fundația Comunitară Cluj (FCC) invită inițiative din Cluj să se alăture Programului “Științescu” pentru ca împreună să stimulăm pasiunea pentru științele exacte a copiilor și tinerilor la nivel de școală primară, generală și liceu. Fondul Științescu va finața proiecte educaționale care promovează inovarea și creativitatea, implicarea activă a elevilor, interdisciplinaritatea, motivația intrinsecă și dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații. Bugetul programului “Științescu” este de 120.000 de lei. Vor primi finanțare cu sume cuprinse între 4.000 și 16.000 de lei proiecte depuse de echipe compuse din elevi, de profesori și învățători, de studenți sau persoane pasionate de științe exacte și naturale, tehnologie, inginerie, matematică. Așteptăm propunerile voastre până pe 18 martie 2018. Împreună cu un grup de mentori, membrii echipei FCS vor oferi celor care vor să aplice instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Echipele care vor primi finanțare vor beneficia, de asemenea, de suport în comunicare, în motivarea şi implicarea elevilor și în managementul proiectelor. “Științescu” este implementat în Cluj de Fundația Comunitară, alături de parteneri locali, Romanian-American Foundation, și Federația Fundațiilor Comunitare din România.
2017 - 18 martie 2018
Consultări cu echipele de proiect
Odată cu lansarea Fondului Ştiinţescu ne dorim să creăm mai mult decât doar un fond de finanţare - vrem să aducem împreună o comunitate de oameni pasionaţi de STEM şi educaţie care să construiască proiecte care să crească următoarele generaţii de inovatori. Echipa Fundaţiei Comunitare Cluj, alături de mentorii programului (specialişti în diferite arii STEM, project management, comunicare, pedagogie etc), va organiza consultări cu organizațiile, profesorii și echipele care vor să depună aplicații. În acest fel vrem să ajutăm aplicanţii, mai ales pe cei care au mai puţină experienţă cu astfel de programe de finanţare, să propună proiecte cât mai interesante, cât mai inovative şi mai ales fezabile. Vom sta împreună la discuţii, vă vom explica orice nelămurire legată de procesul de aplicare şi vă vom pune în legătură cu oameni resursă şi spaţii unde se pot desfăşura activităţile din cadrul proiectelor. Pe scurt vă vom ajuta să ajungeţi mai repede de la stadiul de idee la un proiect educaţional care să facă copiii sau tinerii să iubească mai mult ştiinţele. Pentru a programa o astfel de consultare, vă rugăm să ne contactaţi în prealabil la office@fundatiacomunitaracluj.ro . Vă aşteptăm!
18 martie 2018
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
18 - 31 martie 2018
Selecția proiectelor
1-20 aprilie 2018
Semnarea contractelor de finanțare
data contractului - 30.09 2018
Implementarea proiectelor
1 - 20 aprilie 2018
Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate
30 septembrie 2018
Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor

1.1. Context și informații generale despre program

Clujul aspiră să devină un oraș al inovării și al gândirii creative. Companiile locale caută să susțină dezvoltarea abilităților necesare în domeniile bazate pe cunoaștere, din ce în ce mai importante economic, cum ar fi: IT, inginerie, servicii cu înaltă valoare adăugată, educație și cercetare, industriile creative și media. În acest sens, creșterea calității și rolului educației in stiintele exacte si aplicate (tehnice) în școlile din comunitate este una dintre condițiile esențiale dezvoltării orașului.
Știintescu – Fondul de stimulare a pasiunii pentru științe, technologie, inginerie și matematică este un program care promovează educația în aceste domenii în rândul elevilor și profesorilor din Cluj. Educația de tip STEM (science, technology, engineering and mathematics) reprezintă o abordare interdisciplinară, în care științele, tehnologia, ingineria și matematica sunt învățate și aplicate împreună. Investiția în educația STEM ține de o viziune care utilizează tehnologia și inovarea în dezvoltarea societății. De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a rămâne conectați într-o lume care se schimbă, de a dezvolta produse noi și eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc. Credem că stimularea pasiunii elevilor către aceste domenii este un prim pas spre un viitor în care să avem încredere, spre o comunitate care cunoaște tehnologia, utlizând valoarea adăugată adusă dar în același timp fiind conștientă de provocările tehnologice.

Știinţescu – Fondul de stimulare a excelenței în educație STEM este un program dezvoltat iniţial de patru fundații comunitare (București, Cluj, Iași, Sibiu), împreună cu Romanian American Fundation (RAF), care își propune să ajute elevii să își cultive pasiunea pentru inovație, tehnologie și științe. Din anul 2016, in programul national s-au alaturat si fundatiile comunitare Braşov, Bacău, Făgăraş, Prahova, Oradea şi Mureş. Prin Stiintescu se finanțeaza proiecte de valoare mică și medie care fac știința atractivă pentru copii si tineri. Din acest fond se pot finanța, de exemplu, târguri de științe organizate de elevi, cluburi de științe și experimente, materiale didactice sau participarea la cursuri de formare prin metode inovative, programe educationale non-formale, echipamente educationale, etc.

Fondul Stiintescu Cluj provoacă persoanele și companiile pasionate de știință și tehnologie șă mobilizeze resurse pentru a apropia copii și tinerii din comunitate de aceste domenii. Romanian-American Foundation, oferă $15.000 dacă donatorii și companiile din comunitate, împreună cu Fundația Comunitară Cluj mobilizează $15.000.

1.2. Valoarea estimată a fondurilor acordate

Valoarea fondurilor acordate de Fondul Științescu Cluj, este de aproximativ 120.000 lei.

1.3. Număr de proiecte finanțate și suma acordată unui proiect

Numărul de proiecte finanțate va fi de aproximativ 10, în funcție de numărul de cereri primite, calitatea proiectelor și obiectivele acestora. Fiecare proiect finanțat poate beneficia de o finanțare între 2.500 – 20.000 lei. Mentionam ca asteptarile in legatura cu numarul de beneficiari, impactul si sustenabilitatea proiectului trebuie luate în considerare pentru calcularea bugetului per proiect.

2. Cui se adresează acest program?

Beneficiarii finali ai programului vor fi elevi din clasele gimnaziale și liceale (clasele 0-XII) și profesori ai acestora. Ca beneficiari directi si indirecți, care vor avea acces la activitățile din proiectele finanțate, estimam peste 1000 de elevi. La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Cluj, prin diseminarea rezultatelor într-un mod amplu și promovarea avantajelor educației STEM în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.

3. Ce tipuri de proiecte finanțăm?

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEM. De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au impact și utilitate socială, caracter aplicat, interdisciplinar, proiecte care demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, care pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe, și care au o strategie bună de comunicare (diseminare prin materiale video online, social media).

4. Calendarul programului

Data lansării programului de finanţare este 1 noiembrie 2016.

Data limită pentru inscrierea proiectelor: 18 martie 2018.

Selecția proiectelor care vor fi finanțate va avea loc în perioada 1-20 aprile 2018.

Anunțarea rezultatelor si Semnarea contractelor de finanțare se va face în aprilie 2018.

Perioada de implementare a proiectelor: aprilie – septembrie 2018.

5. Metodologia de aplicare

5.1. Eligibilitatea proiectelor

 • Sunt eligibile pentru finanţare proiectele care intrunesc conditiile:
 • Compatibilitate cu nivelul de cunoştiinţe al elevilor din clasele 0-XII
 • Relevanţa din punct de vedere practic şi al formării unor cunostiinţe şi abilitaţi de natură interdisciplinară
 • Domeniul stiinţelor exacte şi aplicate (spre inginerie): fizică, chimie, biologie, matematică, electronică, informatică, ş.a.
 • Componentă invoativă sau creativă
 • Adresează o problemă de actualitate clar formulată.

Obs.

 1. Proiectele ar trebui să echilibreze între a fi supraspecializate sau prea generale.
 2. Proiectele fară componentă practică sau cu viziune mono-disciplinară nu sunt eligibile

Exemple de proiecte: roboti mobili – kit (programare, electronica, fizica, matematica), energie regenerabila -panouri fotovoltaice (fizica, matematica), tehnologie de tratarea a apei poluate (chimie, fizica), matematica aplicata in economie, studiul efectului fotoelectric (informatica, fizica, electronic), s.a.

Lista de exemple de proiecte nu este exhaustivă!

Orice idee de proiect care respectă criteriile de elegibilitate de mai sus este bine venită.

Nu sunt eligibile pentru finanțare:

 • Proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program
 • Proiectele care nu includ toate informațiile solicitate de prezentul ghid
 • Nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceeaşi activitate.

5.2. Eligibilitatea candidaților

Sunt eligibile pentru finanţare echipele de proiect care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au o idee de proiect ca tema şi activităţi propuse în concordanţă cu viziunea Programului Ştiinţescu Cluj.
 • grupul de inițiativă, organizația aplicantă sau școala este din judeţul Cluj.
 • echipa de proiect include în mod obligatoriu un lider și cel puțin doi membri; echipa poate include elevi, studenţi, profesori și învățători, reprezentanţi ai ONG-urilor (inclusiv asociații de părinți şi absolvenți) sau alte categorii de persoane, echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse, etc.

5.3.1 Cheltuieli eligibile si neeligibile:

Cheltuieli eligibile:

 • achiziții de echipamente și materiale didactice;
 • consumabile pentru echipamente
 • cheltuieli de cazare, transport, masă;
 • cheltuieli de comunicare și promovare
 • cheltuieli management de proiect (max 15% din bugetul total);
 • cheltuieli de formare şi instruire profesori implicaţi în proiect
 • alte cheltuieli relevante pentru proiect

Obs.

3) Cheltuielile pentru achiziția de echipamente şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

Cheltuieli neeligibile:

 • orice cheltuieli a caror necesitate nu este reflectată direct de activităţile desfaşurate în cadrul proiectelor.

6. Condiţii de finanţare si modalitati de plata

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare Cluj.

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare estimării progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de personalul programului.

Pentru cumpărarea de echipamente sau contractarea de servicii ce depăşesc suma de 2.000 lei, candidații vor prezenta la depunerea proiectului minim 2 oferte, ca anexă la buget.

Dacă proiectul beneficiază de finanțare şi din alte surse, candidații vor prezenta finanţatorului informatii care să evidenţieze acele surse şi sumele primite separat de cele acordate prin prezentul program, pentru evitarea dublei finanțări.

Modalitatea de plată a finanţărilor: plata se va face într-o singură tranşă, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la semnarea contractului de finanțare.

7. Evaluarea proiectelor

Evaluarea proiectelor se va face pe baza variantei finale a formularului de aplicare completat de echipa de proiect primit pana la data de 31 ianuarie 2018.

Metodologia de selectie este prezentata in Anexa 2.

Aplicatia trebuie sa atinga urmatoarele:

a. Impact proiect:

 • Impactul proiectului pentru creșterea atractivității educației STEM în rândul elevilor, incluzând: impactul asupra participanților direcți în echipele care realizează proiectele; impactul asupra participanților la activitățile din proiecte (de ex., demonstrații) și numărul lor;
 • Capacitatea proiectului de a genera bune practici care să fie adoptate de alți profesori sau elevi.
 • Durabilitatea rezultatelor proiectelor, posibilitatea de a fi replicate pe termen mediu, dincolo de perioada în care se beneficiază de finanțare.

b. Concept si prezentare proiect

 • Există o justificare clară a nevoilor pentru care acest proiect a fost propus.
 • Proiectul produce o schimbare în dezvoltarea competenţelor/atitudinilor beneficiarilor vizați.
 • Proiectul trebuie să descrie clar obiectivele, rezultatele şi modul de implicare al profesorilor, elevilor, a altor participanți la proiect.
 • Existența unei strategii clare de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului.

c. Capacitate de implementare a proiectului

 • Resursele puse la dispoziția proiectului (echipa de proiect, echipamente, materiale, resurse financiare, etc).

8. Procedura de depunere

O echipa de proiect poate depune un număr de maxim 2 proiecte. Trimiterea formularelor de aplicare se va face online – pe site-ul www.cluj.stiintescu.ro.

Comitetul de selecție poate să solicite documente suplimentare care să justifice eligibilitatea aplicanților. Pentru proiectele finanțate se va încheia un contract în care se vor menționa activitățile și rezultatele propuse de proiect, data de începere și de încheiere a acestor activități, suma cu care se va finanța proiectul, alte informații relevante.

 Contact: office@fundatiacomunitaracluj.ro

Vă mulţumim şi vă dorim succes în elaborarea proiectelor Dumneavoastră!