25 februarie – 7 aprilie 2019
Lansare apel de proiecte
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor și a scrisorilor de intenție;
1 – 14 aprilie
Evaluarea proiectelor
Evaluarea proiectelor de către juriu.
15 aprilie
Anunțarea listei scurte a proiectelor înscrise
Anunțarea listei scurte a proiectelor înscrise (între 10 și 15 proiecte), urmând ca între 15 aprilie și 5 mai aplicațiile să fie finalizate.
6 – 12 mai
Jurizarea proiectelor finalizate
Jurizarea proiectelor finalizate (vor fi alese 4 sau 5, în funcție de bugetele lor, fiecare companie susținătoare având posibilitatea să aleagă, din proiectele înscrise finalizate, un proiect pe care să-l finanțeze suplimentar);
13 – 31 mai
Contractarea proiectelor
Contractare + efectuare plată fonduri nerambursabile.
3 iunie – 1 noiembrie
Implementarea proiectelor
Implementarea proiectelor finanțate, cu informări și rapoarte intermediare.
4 – 29 noiembrie
Raportare finală
Raportare finală (narativă și financiară)
30 noiembrie/1 decembrie
Eveniment final
Eveniment public pentru prezentarea proiectelor finanțate finalizate.

Ce este Științescu?

Științescu este un fond de finanțare (nerambursabilă) pe termen scurt – parte din portofoliul Fundației Comunitare Cluj – pentru proiecte educaționale non-formale, care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 19 ani.

Concret, căutăm (pentru a finanța) proiecte inovatoare care să facă pasiunea voastră pentru educaţia STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) sau STE(A)M (+ artă) „contagioasă”. Nu uitați! Proiectele pe care le propuneți acum îi pot ajuta și pe alți elevi să arunce o privire în viitor. Și, de acolo, să descopere ce beneficii pot să ne aducă în prezent tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

În contextul schimbărilor accelerate din domeniul tehnologiei, al evoluției inteligenței artificiale și, ca o consecință directă, a schimbării perspectivei rezidenților asupra orașului în care locuiesc, la ediția din 2019, Științescu își propune să contribuie în mod deosebit la încurajarea abordărilor „smart”. 

Ce înseamnă asta? După ce am realizat că într-un oraș „smart” nu poate trăi decât o comunitate „smart”, am extins gândul și, astfel, a prins contur o nouă întrebare, ca un fel de vis prea îndrăzneț: cum ar fi ca viața tuturor clujenilor să fie „smart”? 

Cu ajutorul proiectelor dumneavoastră, dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă și, mai mult, să experimenteze modul în care funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi. Astfel, dorim să-i impulsionăm să treacă din rolul consumatorului pasiv, în cel cu potențial de creator și inovator.

La a doua ediție în Cluj, Științescu pune accent pe noile tehnologii digitale specifice orașelor „smart”. În aceste orașe sunt sincronizate în mod armonios necesitățile locuitorilor legate de mediul ambiant, cu ajutorul datelor colectate prin intermediul noilor tehnologii. De la fluidizarea traficului și iluminatul stradal bazate pe diverși senzori, la construirea blocurilor în modalități care permit folosirea la maxim a energiei solare, orașele „smart” vin cu o paletă largă de necesități, care așteaptă să fie identificate în mod corect și soluționate. Astfel, tehnologia devine o cale spre orașe mai prietenoase și mai eficiente cu cei care le trec pragul, folosind în mod mai inteligent resursele existente. Înțelegerea modului în care funcționează atât orașele, cât și tehnologiile, devin pietre de temelie în dezvoltarea urbei, a locuitorilor ei și, în final, a comunității clujene. Prin intermediul proiectelor de la Științescu, dorim să contribuim la formarea unor generații de cetățeni care înțeleg cum se dezvoltă orașele în mod sănătos și înțeleg că au potențialul și capacitatea de a contribui activ la construirea acestora. Deziderat care poate fi atins doar dacă, nu-i așa?, comunitatea clujeană de acum investește în viitorul său, în educația „smart”.  

Științescu 2019 – educația „smart”, la Cluj, după cum am mai spus, este un fond constituit și administrat de către Fundația Comunitară Cluj (FCC), din donațiile mai multor persoane fizice (donații făcute în cadrul Swimathon Cluj 2018 – o platformă FCC de strângere de fonduri prin înot) și a partenerilor locali Siemens, Lola Tech, Telenav, Endava. Ambasador Științescu, în perioada în care Fondul a fost constituit dar și în etapa de acordare a finanțărilor nerambursabile: Ciprian Costea, Managing Partner la Lola Tech. Partener principal, în perioada în care Fondul Științescu a fost constituit: Universitatea Babeș-Bolyai. Partener instituțional, în etapa de acordare a finanțărilor nerambursabile: Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Cluj oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de felul în care știința explică fenomenele care pun în mișcare orașul și mediul din jurul lor și le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva probleme ale orașului folosind tehnologie de ultimă generație sau făcând referire la aceasta.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCC vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psiho-pedagogie şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii etc.).

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul și curiozitatea copiilor și tinerilor față de știință, să le dezvolte gândirea științifică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la tehnologie, de la simplu consumator la creator.

Pe termen mediu, vrem să contribuim la Cluj la dezvoltarea unui ecosistem de spații destinate educației (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi, școli, biblioteci, cafenele), organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați) și proiecte STE(A)M inovatoare care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STE(A)M, pregătind generațiile următoare pentru provocările care urmează (preconizata a patra revoluție industrială și altele).

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă – scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

Ce categorii de proiecte finanțăm?

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc.;
 • Proiecte educaționale bazate pe conceptul Smart City (Smart Mobility, Smart Buildings, Smart Homes, Smart Citizens);
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D, și activități legate de meșteșuguri și arte;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de grupuri de inițiativă, de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente, în domeniul educației STE(A)M;
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții).

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Ce buget avem?

Bugetul de pornire al Fondului Științescu 2019 – educația „smart” este de 12000 (douăsprezece mii) de lei. Vor fi finanțate 4 proiecte, cu mențiunea că în cazul în care vor exista mai multe proiecte aprobate spre a fi finanțate, bugetul de pornire va fi mărit, prin implicarea susținătorilor prezentați mai sus.  

Cine poate aplica?

 • Echipe de elevi de la clasele primare, gimnaziale și liceu;
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.

Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Cluj, iar aplicanții pot proveni și din alte localități.

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

Cum aplici?

Completezi formularul disponibil pe site-ul programului, până la data de 7 aprilie 2019, ora 23.59 AM.

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Cluj va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție, pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STE(A)M, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?” din prezentul Ghid);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la formarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

Cum primești finanțarea?

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Cluj, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei / reprezentantului grupului informal, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Cluj a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată. 

Cine primeşte finanțarea?

 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant, în cazul grupurilor informale de pasionați de știință și tehnologie;
 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevilor din clasele primare, gimnaziale sau liceu;

Care este calendarul programului Științescu în Cluj?

– noiembrie 2018 – 17 februarie 2019, fundraising pentru constituire Fond Știintescu (la inceputul lunii februarie valoarea donațiilor = 12000 lei, după achitarea cheltuielilor de participare la Swimathon Cluj 2018); realizare Regulament Științescu Cluj 2019, în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru implementarea de proiecte STE(A)M.

– 18 – 28 Februarie, informare susținători Program (ambasador Ciprian Costea + reprezentanții companiilor Siemens, Lola Tech, Telenav, Endava) despre începere activități; stabilire contacte + acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj; realizare eveniment Facebook; actualizare web site; realizare și postare serie de anunțuri despre noua abordare a lui Științescu la Cluj, în legătură directă cu visul FCC, EDUCAȚIA „smart”;   

– 25 Februarie – 7 aprilie, lansare sesiune înscriere proiecte + depunere scrisori de intenție (obiectiv: cel puțin 30); participarea echipei FCC la prezentări în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj; constituirea juriului independent (2 membri Club100 FCC, ambasador Știintescu, câte un reprezentant de la Siemens, Lola Tech, Telenav, Endava, un reprezentant de la partenerul instituțional – Inspectoratul Școlar Județean Cluj, un cercetător științific – președintele juriului);  

– 1 aprilie – 14 aprilie, evaluare proiecte (așa cum au fost ele descrise în scrisorile de intenție); evaluarea va fi făcută astfel: fiecare jurat studiază toate proiectele înscrise și în săptămâna 8-14 aprilie va fi stabilită o întâlnire comună în cadrul căreia va fi definită lista scurtă;

– 15 aprilie, anunțare listă scurtă proiecte înscrise (între 10 și 15 proiecte); conferiță de presă; 

– 15 aprilie – 5 mai, finalizarea aplicațiilor;

– 6 – 12 mai, jurizare proiecte finalizate (vor fi alese 4 proiecte, în funcție de bugetele lor, fiecare companie susținătoare având posibilitatea să aleagă, din proiectele înscrise finalizate, un proiect pe care să-l finanțeze suplimentar);

– 13 – 31 mai, contractare + efectuare plată fonduri nerambursabile; 

– 3 iunie – 1 noiembrie, implementare proiecte finalizate finanțate, cu informări și rapoarte intermediare (final de iulie și final de septembrie); 

– 4 – 29 noiembrie, rapoarte finale, narativ si financiar; 

– 30 noiembrie sau 1 decembrie, eveniment public pentru prezentarea proiectelor finanțate finalizate.

În perioada dintre data lansării ediției Fondul Științescu – educația „smart” și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 25 februarie – 7 aprilie 2019), echipa FCC va organiza consultări cu organizațiile, grupurile de inițiativă, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, la care vă încurajăm să participați, în baza unei programări prealabile pe e-mail (gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro).

După selecţia proiectelor, vom organiza pentru cei care au câștigat finanțările nerambursabile o serie de întâlniri aplicate despre managementul de proiect, comunicare şi raportare (în perioada 3 – 30 iunie 2019).

Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipelor de proiect.

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare Cluj va pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare Cluj și a finanțatorilor și va conține textul „Proiect finanțat prin Fondul Științescu”.

Fiecare echipă de proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, site și/sau blog. Echipa Fundației Comunitare Cluj va organiza o sesiune de instruire specială, dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCC va pune la dispoziţia echipelor formulare standard pentru raportare (intermediară și finală).

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

Vă urăm multă baftă

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU CLUJ 2019 este de 7 aprilie 2019, ora 23:59. Descărcați formularul de proiect în format Microsoft Word (click aici), completați și apoi le trimiteți pe adresa de mail: gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro