01 iunie 2024 - 5 iulie 2024
Perioada de înscriere a proiectelor
25 mai – 12 iulie 2024
Perioada de incubare a proiectelor
15-19 iulie 2024
Jurizarea proiectelor
22 iulie – 31 iulie 2024
Contractare
24 iulie 2024 – 3 februarie 2025
Perioada de implementare a proiectelor
4 - 20 februarie 2025
Perioada de raportare

COMUNITATEA SE IMPLICĂ ÎN EDUCAȚIA COPIILOR

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta și să le arăţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să contribui la educația copiilor din comunitatea ta printr-un proiect finanțat de Fundația Comunitară Cluj, prin Fondul Științescu. Lansat la Cluj în 2015, Fondul Științescu a mobilizat până acum 60.000 de euro pentru 21 de proiecte care au ajuns la 3.276 de elevi din întregul județ.

La Cluj, acesta este ediția cu numărul șase a Fondului și vine ca rezultat direct al adunării de fonduri de la companii și organizații partenere, iar sumele mobilizate au fost dublate, până la valoarea de 10.000 de dolari, de Romanian-American Foundation (RAF), care susține Fondul Științescu de la înființarea lui. Au contribuit la constituirea Fondului Științescu Cluj ediția 6: Metro Digital, Emerson, Fundația Bosch România și DataArt Tech Romania.

Ce este Științescu?

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică (STEAM) a copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani. Marcă înregistrată a Federației Fundațiile Comunitare din România, Științescu este implementat local de 16 fundații comunitare.

Obiectivele strategice ale fondului sunt:

 • să ofere mentorilor resurse pentru a crea proiecte care să facă științele mai atractive și interesante pentru elevi;
 • să încurajeze filantropia individuală
 • să aducă la un loc, în jurul unui subiect important precum educația, o comunitate locală de suporteri și oameni de acțiune.

Detalii ale Finanțării
Buget: Această rundă de finanțare este în valoare de 100.000 de lei, sumă prin care urmărim finanțarea a cel puțin două proiecte.

Tematică: Îi încurajăm pe cei pasionați – profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile – să le arate copiilor, prin experimente, activități practice și joc, latura disciplinelor științifice care are potențialul să le stimuleze curiozitatea și să le trezească dragostea pentru învățare.

Selectarea proiectelor: Proiectele vor fi selectate în baza unei grile bine puse la punct, de către un juriu format din oameni preocupați de educație – membri ai Consiliului Director al Fundației Comunitare, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Cluj, ai altor organizații neguvernamentale și ai finanțatorilor.

Sprijin pentru aplicanți:

Noi vom fi alături de fiecare aplicant cu:

 • Ajutor în incubarea proiectului (consolidarea ideii de proiect, elaborarea cererii și a bugetului);
 • Finanțare;
 • Facilitarea relației cu școala;
 • Consilierea privind comunicarea proiectului;
 • Asistență la raportare.

Calendarul apelului:

 • Perioada de înscriere a proiectelor: 01 iunie 2024 – 5 iulie 2024;
 • Incubare proiecte: 25 mai – 12 iulie 2024;
 • Jurizare: 15-19 iulie 2024;
 • Contractare: 22 iulie – 31 iulie 2024;
 • Perioada de implementare a proiectelor: 24 iulie 2024 – 3 februarie 2025;
 • Perioada de raportare: 4 – 20 februarie 2025.

Abilități Dezvoltate prin Științescu

Științescu contribuie la formarea elevilor pentru viitor, așa că ne așteptăm să aibă în vedere cultivarea următoarelor abilități:

 • Curiozitatea și imaginația;
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe;
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență;
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă;
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat; • Comunicarea eficientă – scrisă și orală;
 • Accesarea și analizarea informației.

Valori promovate de Științescu

 • Inovarea și creativitatea;
 • Implicarea activă a elevilor;
 • Interdisciplinaritatea;
 • Motivația intrinsecă;
 • Colaborarea și spiritul de echipă;
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații.

Ce nu promovează Științescu

 • Nu sunt finanțate proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare.
 • Nu sunt finanțate proiecte cu caracter comercial și politic.

Cine poate aplica?

 • Organizații neguvernamentale mici și mijlocii clujene
 • Profesioniști din diverse domenii, care se constituie într-un grup de inițiativă*;
 • Echipe de elevi de la clasele primare, gimnaziale și liceale, coordonate de un profesor sau mentor, sub forma unui grup de inițiativă;
 • Profesori de la clasele primare și gimnaziale, în echipă, sub forma unui grup de inițiativă;
 • Părinți, împreună cu elevi și/sau profesori de la clasele primare și gimnaziale, sub forma unui grup de inițiativă.

*Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. În situația unui grup de inițiativă format din tineri sub 18 ani este necesară includerea în grup a cel puțin unui adult, care își va asuma responsabilitatea legală a derulării proiectului.

Cum se aplică?

Proiectele vor fi înscrise pe platforma de grantmaking a Fundației Comunitare Cluj: https:// cluj.grantmanager.ro/, unde trebuie să vă creați un cont de utilizator, care va fi confirmat prin primirea unui email. După ce aveți acces în cont, puteți intra la programul vizat (în cazul nostru Științescu) unde veți fi ghidați să completați și să încărcați documentele necesare pentru înscrierea proiectului. Procesul de înscriere a proiectelor se încheie pe 5 iulie 2024, ora 23:59.

Cheltuieli eligibile

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice, cu justificarea folosirii în proiect; la finalul proiectului, acestea vor fi donate școlii la care învață beneficiarii;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online cu justificarea folosirii în proiect; la finalul proiectului, acestea vor fi donate școlii la care învață beneficiarii;
 • Achiziții materii prime de diverse categorii, cu justificarea folosirii lor în proiect;
 • Consumabile, cu justificarea folosirii în proiect;
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite, cu justificarea folosirii în proiect;
 • Producţie de materiale didactice online, cu justificarea folosirii în proiect;
 • Costuri implicare experți, cu justificarea folosirii în proiect;
 • Transport, cu justificarea folosirii în proiect;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare;
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total (de această facilitate nu pot beneficia grupurile de inițiativă).

Selecția proiectelor

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape:

1. Eligibilitatea proiectelor: Echipa Fundației Comunitare Cluj va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • Aplicația a fost înscrisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe platforma noastră de grantmaking;
 • Cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • Activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului;
 • Suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • Durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

2. Jurizarea: Proiectele eligibile vor intra într-un proces de incubare, dacă este cazul, cu echipa Fundației Comunitare Cluj, pentru a ajunge la o formă optimă înainte de jurizare. Jurizarea va fi făcută pe baza unei grile de evaluare, de către un juriu independent format din experți în educație, dar și reprezentanți ai Fundației Comunitare Cluj, ai altor ONG- uri, ai Inspectoratului,și ai finanțatorilor. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 

 • Inovație (propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • Relevanță (contribuie la realizarea obiectivelor Programului Științescu Cluj);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar
  prezentat)
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

Alocarea finanțării

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă semnat cu Fundația Comunitară Cluj, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. Proiectul face parte din contract. Sumele vor fi acordate prin transfer bancar, într-o singură tranșă, în contul organizației / reprezentantului grupului de inițiativă informal, în termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului. Contul organizației / reprezentantului grupului de inițiativă informal va fi trecut în contractul de finanțare nerambursabilă, după ce, în prealabil, au fost trimise la Fundația Comunitară Cluj următoarele documente:

 • În cazul organizațiilor neguvernamentale – extras din registrul asociațiilor și fundațiilor (nu mai vechi de 30 zile), statut și bilanțul contabil din 2023, copie carte identitate reprezentat legal;
 • În cazul reprezentantului grupului de inițiativă informal – o declarație pe proprie răspundere că nu are datorii și/sau popriri asociate contului în care se va face plata, copii ale cărților de identitate a minim trei membri ai grupului.
 • Plățile din bugetul proiectului se vor face online. Înainte de semnarea contractului de finanțare nerambursabilă vor fi clarificate toate detaliile referitoare la tranzacții, GDPR, raportare financiară, dovada plăților etc. Relația contractuală se încheie prin aprobarea de către Fundația Comunitară Cluj a raportului final (narativ și financiar), prezentat de grupul de inițiativă / organizația neguvernamentală finanțată.

Recomandări finale

Promovarea proiectului, folosirea elementelor de identitate ale finanțatorului și ale sintagmelor asociate se va face în baza unui regulament de comunicare primit de la Fundația Comunitară Cluj, la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. Raportul final va fi realizat în baza unui formular standard primit de la Fundația Comunitară Cluj și va conține următoarele tipuri de informații:

 • Raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost principalele activități și cele mai relevante rezultate (cantitative și calitative), care au fost lecțiile învățate;
 • Raportul financiar: cheltuielile realizate, pe categorii de buget, cu documente justificative (copii după documentele contabile: facturi, bonuri fiscale, chitanțe, extrase de cont).

Informații Suplimentare și Contact

Website-ul programului național: https://stiintescu.ro/
Website-ul programului local: https://cluj.stiintescu.ro/
Website-ul Fundației Comunitare Cluj: https://www.fundatiacomunitaracluj.ro/
Pagina de Facebook a Fundației Comunitare Cluj: www.facebook.com/FundatiaComunitaraCluj/

Contact:

Mihaela Mic, manager de proiect: mihaela.mic@fundatiacomunitaracluj.ro
Gabriel Ioan Todoran, probleme tehnice: gabriel.todoran@fundatiacomunitaracluj.ro

Succes tuturor aplicanților!

Înscrierea se face pe platforma Fundației Comunitare Cluj: https://cluj.grantmanager.ro/ unde regăsiți ghidul, formularul de buget și formularul de înscriere.