Acest proiect a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 3900 de lei.

 

 

 

 

Proiectul îmbină două dimensiuni aparent diferite: cea ştiinţifică şi cea artistică. Prin testarea unor legi ale fizicii, elevii au descoperit aplicabilitatea acestora în domenii care, deşi ţin de latura creativă, au la bază principii şi legi ce ţin de domeniul ştiinţelor exacte, şi care pot fi explicate prin experimente ce pornesc de la simplu la complex. 

 

În cadrul experimentului propus de proiectul StringS theory!, copiii au învățat să descopere, în mod interactiv, proprietăţile fizice ale sunetului, analizând elemente precum formarea şi propagarea undelor sonore, prin utilizarea unor instrumente cu corzi. 

 

În expunerea principiilor am plecat de la o discuţie generală, facând legătura între mărimile fizice specifice sunetului şi corespondentul acestora în muzica (frecvenţă-inăltime, amplitudine — dinamică etc.), prin simulari software. În continuare s-a discutat modelul undelor staționare (cât mai simplu), introducându-se noțiunea de armonice. Copiii au avut posibilitatea să testeze, cu ajutorul unui calculator, diferite combinaţii de sunete şi au observat diferenţa dintre intervalele consonante şi cele disonante. 

 

Următorul pas a constat în explicarea relaţiei dintre lungimea unei corzi şi frecvenţa cu care aceasta va vibra. Copiii au putut observa modul în care sunetul se schimbă prin ajustarea lungimii corzilor. Deoarece scopul acestui proiect a fost descoperirea interactivă a legăturii dintre fizică şi muzică, pentru început noţiunile matematice au fost ţinute la un nivel minim. Ulterior, s-au studiat diverse proprietăţi ale corzilor, descoperind spre exemplu legătura dintre diametrul corzii şi înălţimea sunetului. Astfel, copiii au reușit să interpreteze o melodie, plecand numai de la noţiunile de fizică ale sunetului, descoperite interactiv. Un punct de atracţie pentru elevi a fost sintetizarea cu ajutorul unui software a sunetelor cu diferite armonice, suprapunandu-le în diverse combinaţii.

 

Alexandra Marinescu

Acest proiect a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 2000 de lei.

 

 

 

 

Scopul proiectului: familiarizarea copiilor cu noțiuni de nevoi și dorințe, cum câștigăm și cum cheltuim banii, prin metode atrăgătoare și adecvate categoriei de vârstă 7-11 ani. 

 

S-au realizat 8 ore de atelier sub îndrumarea a doi voluntari pentru 175 copii. S-a scris scenariul și s-a pus în scenă spectacolul de teatru după povestea din al doilea capitol al cărții „Aventurile lui Mimi” , care a fost jucată de 3 ori: în 2 școli din Cluj: Școala Generală Brâncuși și Liceul cu Program Sportiv, precum și la Conferința „M.A.M.A”, organizată de Asociația Happy Moms. 

 

Proiectul a ajuns în anul școlar 2018-2019 la un număr de 175 elevi, de la două școli din Cluj.

 

Ramona Manolescu – Asociația Happy Moms

 

Acest proiect a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 4100 de lei.

 

 

 

 

 

Scopul proiectului este stimularea creativității prin înfințarea unui makerspace. Elevii vor avea posibilitatea de a realiza diferite proiecte în funcție de pasiunile lor (de exemplu realizarea unui compost, ulterior utilizat ca îngrășământ pentru plantele din incinta școlii sau pentru proiectele în care se evidențiază calilatea solului, machete la fizică ce se pot construi cu materiale simple ar fi: periscop, discul lui Newton, model de avion funcțional, macara hidraulică, model de masina, lava lamp, motoare electrice simple, circuite electrice simple). 

 

Consider că, prin realizarea acestui spațiu interactiv de creație am introdus o metodă benefică și complementară pentru metoda clasică de predare frontală. Totodată elevii încep să conștientizeze și să ia măsuri împotriva problemelor legate de mediul înconjurător. Datorită programului mai lung, elevii au posibilitatea ca în pauzele mari să se destindă prin realizarea diferitelor proiecte cu ajutorul obiectelor din zona Makerspace. 

 

 

 

 

Cu alte cuvinte, acest makerspace este o formă de dezvoltare a creativității elevilor. Acomodarea copiilor cu noțiunile teoretice predate, fără mijloace vizuale sau tactile este o piedică spre dezvoltarea pasiunilor acestora dar și a motivației pentru științe. Astfel că, prin crearea unui loc în care elevii au posibilități multiple de a realiza proiecte la diferite materii constituie o modalitate de a intra în contact și de a înțelege mai bine noțiunile teoretice predate. 

 

În urma achiziționării tuturor materialelor necesare, elevii diferitelor clase, sub îndrumarea cadrelor didactice au realizat proiecte educative, de la modele geometrice în cadrul orelor de matematică până la machete funționale a unor avioane sau mașinuțe elevi fiind coordonați de către profesoara de fizică Vințeler Maria. Totodată, profesoarele de biologie Ioana Mihacea și Anda Ștef au propus elevilor proiecte de tip funcțional cu tema „Protecția mediului inconjurător”.

 

Anda Ștef – Prof. Biologie Liceul Teoretic Elf