Beneficiari

Beneficiarii finali ai programului vor fi elevi din clasele gimnaziale și liceale (clasele 0-XII) și profesori ai acestora. Ca beneficiari directi si indirecți, care vor avea acces la activitățile din proiectele finanțate, estimam peste 1000 de elevi. La o scară mai largă, va beneficia de program întregul sistem educațional din Cluj, prin diseminarea rezultatelor într-un mod amplu și promovarea avantajelor educației STEM în așa fel încât acest program să devină un exemplu de bune practici.