Informații Aplicant

Ce fel de proiecte finantam?

Proiectele finanțate vor avea ca obiectiv creșterea atractivității educației STEM (science, technology, engineering mathematics). De asemenea, urmărim să finanțăm proiecte care au impact și utilitate socială, caracter aplicat, interdisciplinar, proiecte care demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, care pot fi replicate dincolo de perioada în care primesc finanțare (sau de către alte echipe), și care au o strategie foarte bună de comunicare (diseminare prin materiale video online, social media).

Elegibilitate proiecte:

 • Compatibilitate cu nivelul de cunostinte al elevilor din clasele 0-XII
 • Relevanta din punct de vedere practic si al formarii unor cunostinte si abilitati de natura interdisciplinara
 • Domeniul stiintelor exacte si aplicate (spre inginerie, arhitectura): fizica, chimie, biologie, matematica, electronica, informatica, s.a.
 • Componenta invoativa sau creativa
 • Adreseaza o problema de actualitate clar formulata

Cadru proiecte: proiectele propuse ar trebui sa se situeze ca tema si activitati propuse in interiorul cadrului ilustrat de figura de mai jos:

Untitled-1

Obs. 1) Proiectele ar trebui sa echilibreze intre a fi supraspecializate sau prea generale.

2) Proiectele fara componenta practica sau cu viziune mono-disciplinara nu sunt eligibile.

Exemple de proiecte:

1) roboti mobili (kit) – programare, electronica, fizica, matematica

2) energie regenerabila (panouri fotovoltaice) – fizica, matematica

3) tehnologie de tratarea a apei poluate/ analiza a poluării aerului - chimie, fizica

4) matematica aplicata în economie

5) studiul efectului fotoelectric - informatica, fizica, electronica

6) s.a.

Lista de exemple de proiecte nu este exhaustiva!

Orice idee de proiect care respecta criteriile de elegibilitate  este bine venita.

Cine poate aplica?

Echipele formate din elevi, profesori, studenți, sau persoane pasionate de domeniile STEM care au o idee de proiect cu tema si activitati propuse in concordanta cu viziunea Programului.

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

 • achiziții de echipamente și materiale didactice;
 • consumabile pentru echipamente;
 • cheltuieli de cazare, transport, masă;
 • cheltuieli de comunicare și promovare;
 • cheltuieli management de proiect (max 15% din bugetul total);
 • cheltuieli de formare şi instruire profesori implicaţi în proiect
 • alte cheltuieli relevante pentru proiect

Obs. Cheltuielile pentru achiziția de echipamente si materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.