Comitet de selectie a proiectelor

Gabriel Bădescu - membru Board Fundatia Comunitara Cluj și Director al Departamentului de Științe Politice, Universitatea Babeș Bolyai.

Hunor Kovacs - membru Board Fundatia Comunitara Cluj și Managing partner Geomant.

Marius Mornea - OnyxBeacon, editor la Today Software Magazine.

Andrei Roth - General Manager Recognos.

Răzvan Florian - fondator Epistemio și Romanian Institute of Science and Technology, expert în neuroștiințe și politici ale științei.

Claudiu Tănăselia, doctor in fizică, cercetător științific la Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, space editor al revistei Știință&Tehnică.

Sorin Herle, doctor in automatică, șef de lucrări în cadrul Departamentului de Automatică de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, responsabil cu promovarea în rândul liceenilor a specializării Automatică și Informatică Aplicată.

Noemi Birta-Szekely, Lector Facultatea de Psihologie și Stiintele Educatiei, din cadrul Universitatii Babes Bolyai, doctor în știintele educatiei, activitate științifică și de cercetare în domeniul pregătirii cadrelor didactice.

Eszter Eniko Marschalko, consultant resurse umane Ego HR, doctorand în stiintele educatiei.

Dan Balica , cadru didactic asociat și cercetător la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, doctorand în sociologie pe probleme de comportament antreprenorial în domeniul public, specialist în dezvoltare comunitară și analiză organizațională.