Formular aplicare

Înainte de completarea formularului vă recomandăm să citiți prezentarea programului.

 

1. Cum se numește proiectul pe care doriți să îl propuneți?

2. Care este numele echipei/ organizaţiei/ persoanei care aplică?

3. Care este numele coordonatorului (pentru echipe, organizații)?

4. Care este adresa de e-mail si numărul de telefon la care vă putem contacta?

5. Care este componența echipei de proiect, rolurile membrilor acesteia şi calitatea lor (elev, student, profesor, învăţător, angajat, freelancer, etc.)?

6. Descrieţi pe scurt proiectul (cel mult 500 de cuvinte)

7. Care este grupul țintă și beneficiarii proiectului dumneavoastră?

8. Care sunt obiectivele proiectului (ce vă propuneți să realizați)?

9. Care sunt activitatile proiectului si perioada în care se vor desfăşura acestea?

10. Descrieți bugetul proiectului (suma totală și detalierea pe categoriile de cheltuieli)

11. Care este contribuția proprie la desfășurarea proiectului - activități voluntare, cofinanțare, echipamente, spații, etc. (dacă e cazul)?

12. Cum veți face promovarea proiectului (canale, mijloace de comunicare)?

13. Cum credeți că poate fi continuat proiectul după încheierea finanțării?

 

În termen de maxim 48 de ore o să primiți un email de confirmare a primirii formularului completat.

În cazul neprimirii acestui email vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@fundatiacomunitaracluj.ro